سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمد رضا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، گلستان، ایران
محسن موسیوند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران
جواد نصیری رجبلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، گلستان، ایران

چکیده:
گرچه مطالعات شکست و تخریب سدهای خاکی به چند دهه قبل بر می گردد. ولی پیچیدگی های رفتاری سدهای خاکی در شرایط مختلف موجب می شود تا مطالعات دقیق تری از نتایج حاصله بررسی گردد. از مدتها قبل مهندسین، آمار شکست و تخریب سدهای خاکی و حوادث ناشی از آنرا جهت ارتقاء دانش سدسازی جمع آوری نموده اند. ولی عوامل اصلی و مکانیسم اصلی حوادث و شکست و تخریب پاسخ داده نشده است.در این مقاله عوامل اصلی و فاکتورهای مؤثر در شکست و تخریب سدهای خاکی شامل عواملی نظیر سرریز سد، رگاب، تراوش آب و ترکها و … بیان خواهد شد تا بدین وسیله شناخت علل شکست و تخریب سدهای خاکی و همچنین راههای مقابله با آن کسب نمایند