سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه جزء کنعانی –

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله گزارشی درمورد وضعیت مواجهه کارگران با مواد شیمیایی در یکی از کارخانجات خودروسازی با وضعیت بهداشتی ضعیف و آشنایی درمورد مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی مصرفی و بینابینی و توجه بیشتر به اهمیت بهداشت صنعتی در این نوع صنایع می باشد. در این بررسی با استفاده از روشهای استاندارد بنا به اهمیت فیومهای جوشکاری، بخارات گزیلن و الیاف فایبرگلاس نمونه برداری شد و نتایج آنالیز شد و میزان مواجهه کارگران با این نوع مواد بدست آمد و نتایج با حدود مجاز تماس مقایسه شد. در پایان مشخص شدکه میزان تماس کارگران جوشکار با فیومهای آهن وسرب کمتر از حد مجاز است، مقدار مواجهه کارگران رنگ پاش در این کارخانه بیشتر از حد مجاز است و میزان مواجهه کارگران فایبرگلاس درواحد مذکور کمتر از حد مجاز است.