سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام کریمی گوغری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

روشهای آبیاری قطره ای به لحاظ پتانسیل ایده آل در توزیع آب با راندمان بالا در مزارع و باغات ، یک راه حل مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آب می باشند . در صورتیکه انتخاب ، طراحی، اجرا و بهره برداری سیستمهای آبیاری قطره ای با دقت کافی و به طور اصولی انجام گیرد، این سیستم ها عملکرد مناسبی خواهند داشت. ارائه راهبرد هائی جهت توسعه اصولی آبیاری قطره ای در هر منطقه ، ارزیابی طرحهای اجرا شده و رفع نواقص آنها را ضروری می نماید. در این تحقیق دو سیستم آبیاری قطره ای در باغات پسته اطراف شهر کرمان ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهره برداری از سیستم ها توسط نیرو ی کار غیر متخصص و کاملاً سلیقه ای بود. بررسی یکنواختی پخش آب در مزرعهDU)و راندمان پتانسیل کمترین ربعPELQ)و ضریب تغییرات دبی در قطره چکانهاQvar)در هر دو منطقه مورد مطالعه ، کمتر از حد قابل قبول بود . همچنین درمقادیر اندازه گیری شده در دو مزرعه مورد مطالعه تفاوت زیادی مشاهده شد. اندازه گیری فشار در نقاطمختلف سیستم نشان داد که علاوه بر نگهداری نامناسب سیستم، طراحی هیدرولیکی اولیه سیستم نیز با دقتکافی صورت نگرفته بود. بررسی توامPELQ و DU نشان داد که کم آبیاری بسیار زیادی در هر دو سیستم اعمال میشد.