سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی سپهری – دانشیار، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربی
وحید اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، بخش مهندسی صنایع، دانش

چکیده:

جلب اعتماد مشتری از نکات کلیدی موفقیت هر کسب و کار است . به همین دلیل، محققین بسیاری به بررسی وجوه مختلف اعتماد وصاحبان شرکتها به پیشبینی راهکارهای لازم برای افزایش سطح اعتماد در مشتریان پرداختهاند . این راهکارها در وبسایتهای B2C میتواند شامل طراحی وبسایتی دارای ویژگیهای خاص اعتمادزا ( مانند سادگی استفاده، عدم رخداد خطا، وجود سیستمهای مشاوره …) باشد . با این وجود، چنانچه مشتری راههای استفاده از ویژگیهای فوق را نداند، تأثیر پیادهسازی این ویژگیها نیز زیاد نخواهد بود . بر این اساس، هدف این تحقیق شناسایی ویژگیهای موثر بر اعتماد مشتری و ارزیابی وبسایتهای دارای این ویژگیها بر اساس میزان موفقیت در شناساندن آنها به مشتری میباشد . برای رسیدن به این منظور، ابتدا عوامل موثر بر اعتماد مشتری شناسایی شده و میزان اهمیت هر یک تخمین زده شده است . از نتایج این اولویتبندی میتوان دریافت که هرچه شناخت مشتری از شرکت و کالاهای آن بیشتر باشد میزان اعتماد وی به وبسایت نیز بیشتر خواهد بود . در ادامه بر اساس این اهمیتها و نیز بررسی رفتارهای مشتریان با استفاده از ثبت اعمال گذشته آنها، میزان آشنایی آنها با عوامل اعتمادزای موجود در وبسایت ارزیابی شده است . این ارزیابی میتواند به شرکتها جهت اصلاح عوامل اعتمادزا و نیز آموزش کاربران جهت استفاده از این عوامل، به نحوی که باعث افزایش اعتماد مشتری گردد، کمک بسیاری نماید .