سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عمار قلی زاده قرا – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
قربانعلی نعمت زاده – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی باقری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آسا ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این مطالعه بمنظور ردیابی اعاده کننده باروری (Rf)، در سال زراعی ۱۳۸۹ تعداد ۵ لاین نر عقیم سیتوپلاسمی با ۱۰ لاین پدری بعنوان تستر در قالب طرح تلاقی لاین در تستر تلاقی داده شد. در سال زراعی بعد برای والدین هیبریدهایی که باروری بالای ۵۰ درصد داشتند استخراج DNA انجام شد. چند شکلی لاینهای والدینی بوسیله زیر ماهواره ها و با استفاده از سه آغازگر RM1 (روی کروموزوم شماره ۱)، RM171 و RM490 (روی کروموزوم شماره ۱۰) پیوسته با ژن Rf انجام گرفت الگوههای باندی حاصل توسط آغازگرهای مورد مطالعه وجود ژن Rf را تنها در والد IR-9 تأئید کردند. همچنین نتایج نشان داد که والد IR-9 دو ژنی است و میتواند در برنامه اصلاحی تولید برنج هیبرید مورد استفاده قرار گیرد.