سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد جعفری – استادیار دانشکده معدن دانشگاه تهران
مصطفی ملائی – کارشناس ارشد استخراج معدن، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
حسن شمسی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان

چکیده:

تونل انتقال آب نوسود با طول بالغ بر ۴۸ کیلومتر و قطر ۶/۷۳ متر در غرب ایران واقع است . بخش اعظم انتهایی مسیر قطعه دوم این تونل از سنگهای شیلی و مارنی با RMR حدود ۲۶ و روباره ۹۹۵ متری تشکیل شده است . این موضوع شرایط را برای ظهور پدیده مچاله شوندگی در قسمتهایی از مسیر تونل مهیا نموده است . در این تحقیق احتمال وقوع مچاله شوندگی با استفاده
از روشهای مختلف ارزیابی شده و محدوده های مستعد مچاله شوندگی در تونل نشان داده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی از مناطق تونل استعداد مچاله شوندگی متوسط تا زیاد را دارند .