سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

آب برین – مهندسین مشاور پژوهاب

چکیده:

مطالعات طرح های سه سدانحرافی چشمه کیله، چالوس، سردابرود و کانالهای آبرسان تبعی، بکار فرمائی شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران، از اوایل سال ۱۳۶۶ توسط مهندسین مشاور پژوهاب آغاز گردید. هدف از مطالعه طرح های مذکور، رفع کمبود آب اراضی زراعی فعلی و توسعه کشاورزی در دشتهای غرب مازندران از طریق انتقال جریانهای مازاد سه رودخانه نامبرده بنواحی همجوار بوده است.
سیمای کلی این طرح ها در دوره مطالعات شناسایی تکمیلی و طرح جامع توسعه منابع آب و خاک نوار ساحلی خزر (۶۳-۱۳۶۱) بکار فرمائی مدیریت منابع آب سازمان برنامه و بودجه قبلا مشخص گردیده است. بطور کلی وجود جریانهای مازاد بهنگام سه رودخانه مذکور که دارای رژیم برفی – یخچالی می باشند. از یک طرف، و موقعیت مکانی دشتهای مورد نظر برای توسعه از طرف دیگر، لزوم بر انتقال مازاد جریانهای سطحی این سه رودخانه را به مناطق همجوار که با محدودیت آب زراعی مواجه بوده اند توجیه نموده است.