سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی حاجی زاده –
غلامحسین کرمی –
سعید سعادت –

چکیده:

به منظور ارزیابی میزان آلاینده کی عناصر سنگین در خاک‌های منطقه افیولیتی ۳۰ فیروزآباد شاهرود مقدار ۱۰ نمونه خاک از نقاط مختلف منطقه به روش ICP مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت. مهم‌ترین عناصر موجود در خاک‌های منطقه شامل CR.MN.FE.MG.CA.AL.P.CO.NI.PB و ZN می‌باشند که به جز CA.MG و AL بقیه موارد جزء عناصر سنگین قلمداد می‌شوند. در میان عناصر سنگین بالاترین غلظت (به طور میانگین) مربوط به FE و کمترین غلظت راه PB دارا می‌باشد. مقایسه غلظت عناصر سنگین نمونه‌های خاک منطقه با استانداردهای موجود در خاک‌های طبیعی نشان می‌دهد که در اغلب موارد غلظت عناصر سنگین از غلظت عناصر سنگین در خاک‌های طبیعی بیشتر است و در مورد عناصر CR و NI درجه آلاینده گوی آن‌ها در بعضی نقاط در حد خیلی زیاد می‌باشد .