سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهناز دهر آزما – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
سید فضل الله ساغروانی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
سودابه سعیدی – کارشناس دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ارزیابی آلاینده‌های آب آشامیدنی از جمله مباحث مورد بحث در بسیاری از تحقیقات محیط زیستی می‌باشد. این تحقیق به ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی تعدادی از روستاهای شمال شاهرود (۱۰ روستا)، در منطقه واقع در دو طرف جاده شاهرود – آزادشهر می‌پردازد. از آب آشامیدنی روستاها نمونه‌برداری شده و برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و غلظت کاتیونها و آنیونهای مهم آن اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهند که غلظت یون سولفات در روستاهای علی‌آباد و قهج سفلی به ترتیب به ۴۹۹ و ۴۵۱ میلی‌گرم بر لیتر و غلظت یون سدیم به ترتیب به ۳۷۹ و ۵۲۹ میلی‌گرم بر لیتر در این روستاها می‌رسد. TDS آب این روستاها ۱۳۲۰ و ۱۳۸۰ میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد که بالاتر از حد مجاز می‌باشد. به طور کلی، انجام روش موثرتری در جهت بهبود کیفیت آب آشامیدنی در این روستاها توصیه می‌گردد.