سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول میرعباسی نجف آبادی –
علی عربعلی ساوه یی –
محمدباقر رهنما –

چکیده:

دشت سیرجان با وسعت حدود ٨٠٢٧ کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران و در استان کرمان واقع شده است .با توجه به محدود بودن منابع آب در این منطقه و برداشت روزافزون آبهای زیرزمینی بخصوص از سالهای دهه ۶٠ شمسی به بعد موجب افت سطح ایستابی آبخوان شده به گونه ای که در سالهای ۶٣ تا ٨۴ بطور متوسط سطح ایستابی سالیانه ٧٠ سانتی متر افت داشته است .به دلیل مجاورت دشت سیرجان با کفه نمکی، افت سطح آب باعث پیشروی سفره آب شور به سمت سفره آب شیرین شده که این یکی از مهمترین عوامل آلاینده محیط زیست و تغییر کیفیت آب زیرزمینی می باشد .در این تحقیق آنالیز کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی وضعیت هیدروشیمی آبخوان دشت سیرجان با توجه به بررسی عناصر شیمیایی موجود در آب زیرزمینی و با در نظر قراردادن ویژگیهای زمین شناختی ، آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی انجام شده است .در این بررسی دو سری اطلاعات و آمار هیدرو شیمی مربوط به دو دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که میزان آلودگی در آبخوان دشت سیرجان طی برداشت بی رویه آب زیرزمینی افزایش یافته که باعث اثرات نامطلوب بر وضعیت زیست محیطی منطقه شده است.