سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هایده متقی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
حدیث اختردانش – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

به منظور حفظ منابع ارزشمند سازمانی در اجرای پروژهای مختلف، تعیین میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی پروژه ها قبل از اجرای آنها ضروری است. بدین طریق از شکست های ناشی از عدم آمادگی سازمان دراجرای چنین پروژه هایی جلوگیری می شود.معمولا برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی پروژه ها، شاخصهایی را تعیین نموده و مورد مطالعه قرار می دهند. از آنجا که اکثر این شاخصها کیفی هستند و روابط بینآنها پیچیده می باشد استفاده از منطق فازی در ساده سازی این روابط و تعیین میزان شاخصها مفید می باشد. این مقاله سعی در ارائه یک سیستم فازی مبنی بر قواعد اگر- آنگاه فازی دارد که دانش افراد خبره را بطورسیستماتیک فرموله نموده و در ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی پروژه ها استفاده نماید.در این مقاله پروژه پیاده سازیERP به عنوان مطالعه موردی انتخاب و میزان آمادگی یک کارخانه تولید کننده خودرو در ایران جهت پیاده سازیERP با استفاده از سیتم فازی سنجیده شده است.