سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین سلمان زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران علوم و تحقیقات

چکیده:

مدل سازی حرارتی(ژئوشیمیایی) یک روش پیشرفته به منظور تعیین غیرمستقیم میزان بلوغ سنگ های منشا در حوضه های رسوبی می باشد. در این مطالعه پاه نفتی بینک-۴ از ناحیه فروافتادگی دزفول انتخاب گردید و بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات و مدل سازی حرارتی در این چاه انجام شد. این مدل سازی با استفاده از نرم افزارPars Basin modeler(PBM( انجام شد. این نرم افزار اخیرا توسط پژوهشگاه صنعت نفت طراحی گردیده است که در نوع خود در ایران بی نظیر است. این نرم افزار اخیرا توسط پژوهشگاه صنعت نفت طراحی گردیده است. که در نوع خود در ایران بی نظیر است. طبق مدل سازی انجام شده در پاه بینک-۴ سازندهای فهلیان، گدوان، داریان، کژدمی، سروک، ایلام، گورپی و پابده وارد پنجره نفت زایی گردیده اند. با استناد به گزارش های زمین شناسی و ژئوشیمیایی(مطالعات آزمایشگاهی)، سازند های کژدمی، گدوان ، گورپی و پابده سبنگ های منشا در این چاه هستند. سازندهای کژدمی و گدوان دارای بلوغ حرارتی مناسبی هستند و و با داشتن TOC مناسب سنگ های منشا مولد نفت در این چاه می باشند. سازندهای پابده و گورپی به دلیل نبوغ پایین، ضخامت کم و TOC اندک توان هیدروکربن زایی کمی دارند.