سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعمت ا… جعفرزاده –
علیرضا مصداقی نیا –
سیمین ناصری –

چکیده:

با توجه به اینکه ورود فاضلاب پالایشگاه های نفت به محیط اطراف بدلیل دارا بودن انواع ترکیبات الاینده می تواند موجب بروز خطرات عدیده زیست محیطی گردد و نیز با توجه به حجم قابل توجه آب مصرفی در این مراکز تصفیه مناسب فاضلاب تولیدی وامکان پذیر نمودن استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در واحدهای پالایش نفت امری ضروری است.
از میان روشهای پیشنهاد شد برای تصفیه فاضلاب پالایشگاه روشهای بیولوژیکی هوازی و از جمله سیستم لجن فعال درچند دهه اخیر کاربرد وسیعی داشته اند. هرچند این روش قادر به حذف بخش اصلی بار آلی کربنه فاضلاب می باشد اما بدلیل مشکلات اساسی که درکاربرد آن وجود دارد و نیز بدلیل عدم توانایی مناسب این سیستم در برابر ورود بار ناگهانی مواد سمی و بازدارنده رشد در بیست سال اخیر روشهای اصلاح شده این فرایند و بویژهکاربرد پودر کربن فعال در منطقه هوازی، سیستم لجن فعال به عنوان یک گزینه مناسب مطرح گردیده است. علیرغم مزایایزیاد این روش برخی دست اندرکاران به وجود مشکلاتی دررابطه با نحوه تاثیر پودر کربن فعال بر روی تاسیسات موجود در سیستم تصفیه فاضلاب اشاره نموده و کارایی اقتصادی در این روش را مورد سوال قرار داده اند.