سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رمضان نعمتی – دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی صنایع ایران

چکیده:

در دنیای رقابتی کنونی تولیدکننده ای موفق به کسب سود و حفظ بقاء خواهد شدکه کالایی ارزانتر با کیفیتی مطلوب تـر تولید کند و به موقع در اختیار مشتریان خود قرار دهد . لذا تولیدکنندگان همواره سه هدف عمده هزینه، کیفیت و تحویل به موقع را در سرلوحة امور خود قرار می دهند . به این سه هدف در اصطلاح مثلث طلایی گوی ند . در پروژه ها پیمانکـاری نیز این سه هدف برقرار بوده و مدیران پروژه درصدد آن هستند که پروژه را با کمترین هزینه ممکن و با کیفیت موردنظر در زمان تعیین شده به کارفرما تحویل دهند . میزان موفقیت پروژه را می توان میزان موفقیت درایـن سـه هـدف اصـلی تعریف کرد . در این مق اله سعی بر آن است تا با ارائه روشی برای محاسبه درصد موفقیت پروژه معیار مناسـب ی در اختیـار مدیران شرکت های پیمانکار جهت ارزیابی میزان موفقیت در اجرای پروژه در هر برهه زمانی قـرار گیـرد . از NPV بـه عنوان معیاری برای ارزیابی جریان نقدینگی پروژه استفاده شده است . فرض بر آن است که پروژه به صورت پیمانکـاری است و موعد صورت وضعیت به صورت ماهیانه می باشد .