سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خلیل انصاری – استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بعد از احداث پخش سیلاب بر ابخوان گونه های گیاهی متنوعی در داخل این عرصه ها کاشته شد که از میزان موفقیت و سازگای این گونه ها اطلاعات جامعی در دسترس نیست. در این بررسی بر حسب نیاز اکولوژیکی این گونه ها، در سه منطقه سردسیر، نیمه گرمسیر و وضعیت آنان از لحاظ رشد و میزان تطابق با شرایط محیطی بررسی شده و گونه های موفق با معرفی با زنده مانی خوب و مناسب به ترتیب در هر منطقه درختان زبان گنجشک ، زیتون و کنار مشخص گردیدند.