سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجواد جعفری سنگ چشمه – مدرس دانشگاه شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

شبکه های توزیع برق از جمله شریانهای اصلی و مهم دریافت انرژی از شبکه های انتقال و پخش آن در نقاط مختلف مصرف را بعهده دارند از این رو هرگونه ت لاش در جهت بهینه سازی وضعیت شبکه های توزیع برق و افزایش کارایی و عمر تاسیسات آن، در خور ستایش خواهد بود، ضمنا تجربه زلزله های گذشته همچون زلزله های رودبار و منجیل و …نشان داده است که بعد از وقوع زلزله چنانچه شبکه های برق خصوصا توزیع (اعم از پست های بیست کیلوولت و شبکه های فشار ضعیف و متوسط) پایایی لازم را نداشته و آسیب ببینند بطوری که امکان ترمیم و بازسازی سریع وجود نداشته باشد اولین بحران در چنین مواقعی بحران ترس و وحشتی است که در بین مردم به دلیل فرو رفتن در خاموشی شب رخ می دهد، خواهد بود . همچنین کار امداد گران با مشکل روبرو شده که این خود بحران ناشی از زلزله را تشدید کرده و باعث افزایش خسارت و تلفات خواهد شد. از این رو در این تحقیق سعی کردید تا به اثرات زلزله بر روی این شبکه و پستهای زمینی پرداخته و نتایج و بررسی های بعمل آمده در پایان بیان گردد