سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
علی حبیب اله زاده – استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

به منظور بهبود رفتار سایشی فولاد زنگ نزن آستنیتی کم کربن (AISI 316L)، عملیات سطحی دو مرحله ای شامل روشهای بور- کروم دهی، بور- تیتانیوم دهی و بور- وانادیوم دهی انجام شد. پوشش دهی با استفاده از روش سمانتاسیون جامد انجام گرفت. عملیات کروم دهی، تیتانیوم دهی و وانادیوم دهی در ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ساعت صورت گرفته است. سپس بر روی تمامی آنها به مدت ۶ ساعت عملیات بوردهی در ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. مشخصات قطعات پس از عملیات دو مرحله ای به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و آزمون میکروسختی سنجی ویکرز بررسی شد. بر روی کلیه نمونه های پوشش داده شده و خام آزمون سایش پین روی دیسک انجام گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. آزمایشهای سایش در دو نیروی ۷۵ و ۱۱۵ نیوتن و سرعت لغزش ثابت انجام شد. مشخص شد که نمونه بورو کرومایزه ماکزیمم سختی سطحی، و بهترین رفتار سایشی را نشان می دهد.