سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پرویز قدوسی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – دانشگاه علم و صنعت
طیبه پرهیزگار – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
اسماعیل گنجیان – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اکبر رمضانیانپور – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله دوام بتن حاوی میکروسیلیس بخصوص نفوذ کلر و خوردگی آرماتور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه های آزمایشگاهی در دو محیط آزمایشگاهی و شبیه سازی شده خلیج فارس نگهداری و موردآزمایش قرار گرفتند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مقدار نفوذ کلر و شدت خوردگی بتن حاوی میکروسیلیس کمتر از بتن معمولی است. این نتایج در هر دو شرایط نگهدارینمونه ها صادق است. همچنین نتایج نشان میدهد که افزایش مقاومت الکتریکی در بتن حاوی میکروسیلیس نسبت به بتن معمولی از مهمترین عوامل کاهش شدت خوردگی می باشد.