سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی جعفرخالو – کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس – مهندسین مشاور ساحل
اکبر چشمی – دانشجوی دکتری زمین‌ شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس – مهندسین مشاور ساحل
مهدی کاظمی نژاد – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تهران – مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

شناسایی هایی محلی یکی از بخش‌های اصلی در مطالعات ژئوتکنیک می‌باشد و آزمایش‌های بعدی را به عنوان یکی از ابزارهای قوی در شناسایی های محلی است. یکی از این آزمایش‌های برجا ، آزمایش نفوذ مخروط cpt می‌باشد. این آزمایش با استفاده از مخروط های مکانیکی و الکتریکی در محیط‌های با مصالح ماسه‌ای در سیستان قابل انجام است. از این آزمایش برای تشخیص نوع خاک، تعیین پروفیل عرضی سطحی مصالح و برخی پارامترهای مهندسی خاک‌های چسبنده و غیره چسبنده استفاده می‌شود. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان تجربیات قبلی مؤلفین در خصوص استفاده از نتایج مخروط های مکانیکی در تشخیص پروفیل خاک، نتایج تعدادی آزمایش انجام شده به وسیله مخروط نفوذ الکتریکی ( cptu) که در بندر شهید رجایی انجام شده است با برخی نمودارهای ارائه شده توسط محققین دیگر مقایسه و کاربری آن‌ها در مصالح مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی‌های انجام شده در این تحقیق نشان داد استفاده از منحنی‌های ارائه شده توسط رابرتسون و کامپلانا (۱٬۹۸۳) و السن (۱٬۹۸۴) برای خاک‌های ماسه‌ای و سیلتی دارای دقت بالایی است و ما در هنگام استفاده از این منحنی‌ها در تشخیص خاک‌های رسی باید دقت بیشتری لحاظ شود.