سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کیومرث سهیلی – گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

چکیده:

صنعت آهن و فولاد سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است . این صنعت در سال های اخیر رشد چشمگیری را از نظر محصولات تولیدی تجربه نموده است . صنعت آهن و فولاد از بین صنایع انرژی بر بالاترین مصرف انرژی را دارا می باشد و انتظار می رود در آینده نیز روند رو به رشد مصرف انرژی در این بخش تداوم یابد . از این رو تبیین یک چشم انداز روشن از مصرف بلندمدت انرژی در این صنعـت و پتانـسیل های موجـود جهـت صرفه جـویی در مصـرف انـرژی ناشـی از پیـشـرفت تکنولوژی تولید در این بخش و همچنین تعیین فرآیند بهینه جهت توسعه ظرفیت تولید آهن و فولاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین منظور در این مقاله، میزان مصرف انرژی و همچنین میزان صرفه جویی در مصرف انرژی ناشی از پیشرفت فن آوری تولید در این صنعت در افق زمانی ۱۳۸۴ – ۱۴۰۴ ، با بهره گیری از مدل ارزیابی تقاضای انرژی برآورد شده و فرآیند بهینه تولید آهن و فولاد از دیدگاه مصرف انرژی تعیین و معرفی شده است . معرفی روش شناختی شبیه سازی تقاضای انرژی در صنعت انرژی بر آهن و فولاد در مدل ارزیابی تقاضای انرژی، اجرای مدل و تحلیل نتایج حاصل از آن، آثار نوسازی صنایع و بهبود تکنولوژی تولید بر مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد، آثار گسترش تولید فولاد از طریق فرآیند احیای مستقیم بر مصرف انرژی صنعت آهن و فولاد و آثار سیاست توسعه صنعت ما در آهن و فولاد بر مصرف انرژی کشور؛ عناوینی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج این تحقیق گویای آن است که پتانسیل صرفه جویی مصرف انرژی ناشی از پیشرفت فن آوری تولید
در صنعت آهن و فولاد بسیار زیاد است و در برش های زمانی ۱۳۸۴ ، ۱۳۹۴ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲/۴ ، ۱۳/۵ و ۴۵/۸ میلیون بشکه نفت خام معادل می باشد . لذا صنعت آهن و فولاد به سبب پتانسیل بالاتر صرفه جویی در مصرف انرژی، جهت اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی بالاترین اولویت را دارا می باشد . نکته دیگر آن که فرآیند مناسب جهت توسعه ظرفیت تولید آهن و فولاد از نقطه نظر مصرف انرژی فرآیند احیای مستقیم می باشد . بنابراین پیشنهاد می گردد که جهت توسعه ظرفیت تولید این محصولات از این فرآیند بهره گرفته شود .