سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهندس عزیز گل محمدی – شرکت توزیع برق استان ایلام ایران

چکیده:

خصوصی سازی واحدهای دولتی به منظور افزایش کارائی و اثر بخشی سازمانی به عنوان یک رویکرد ضروری توسط بسیاری از کشور های دنیا اجرا شده است. با توجه به تاسیس شرکت های توزیع برق در سال۱۳۷۱، نتایج حاصل از اجرای سیاست خصوصی سازی در این شرکتها با استفاده از برخی مستندات و شاخص ها ارزیابی می شود.نتایج بدست ۀمده حاکی است که در این شرکتها تحولات عمیقی در قیاس با گذشته صورت گرفته است. اما بدلیل فراهم نشدن برخی بستر های مورد نیاز نظیر نبود استراتژی شفاف و مشخص برای اجرای مراحل مختلف کار خصوصی سازی، نبود بستر های قانونی مورد نیاز از جمله قوانین حمایتی، عدم شفافیت موضوع مالکیت سهام شرکتها، نبود ثبات اقتصادی به عنوان اصلی ترین پیش زمینه، حل نشدن موضوع نیروی انسانی مازاد، تحولات مورد انتظار از یک بنگاه خصوصی از جنبه هایی مانند کوچک شدن سازمان و به تبع آن کاهش چشمگیر هزینه ها، پاسخگو بودن به طور جدی در قبال مشترکین، ایجاد رقابت، انفکاک کامل از بخش دولتی، گسترش مالکیت سهام، سودآوری و حذف انحصار، مطلوب نبوده است. بنابراین با توجه به ضرورت اجتناب ناپذیر امر خصوصی سازی صنعت برق برای اجرای کامل و موثر آن ضرورت دارد نسبت به اجرای گامهای تکمیلی بعدی و روشن شدن آینده این شرکتها بخصوص بحث مالکیت آنها اقدام موثر و جدی صورت گیرد.