سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباسعلی پورمحمد – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان

چکیده:

شرکتهای توزیع برق بعنوان آخرین حلقه از زنجیره فرایند تولید و انتقال و توزیع نیروی برق می باشند و عمده ترین بخش از بدنه وزارت نیرو ( معاونت امور برق ) و شرکتهای برق منطقه ای هستند ، که به طور مستقیم با مردم و مشترکین ارتباط دارند . می توان گفت نتیجه تمام تلاش در بخشهای تولید و انتقال و حتی حوزه ستادی وزارت نیرو هم در این بخش متچلی می شود . . مهمترین وظیفه این شرکتها فروش انشعاب برق و تأمین برق بی وقفه و مستمر می باشد . موارد ذیل را به عنوان عمده ترین دلایل تأسیس شرکتهای توزیع می توان بر شمرد .
الف ) پیشینه نه چندان موفق بخش توزیع برق
ب ) ضرورت تغییر در رویکرد مدیریت بخش توزیع به دلیل رشد کمی و کیفی صنعت برق
ج ) الزامات ناشی از روندهای جهانی
* اینک طرح برخی از سئوالات اساسی به منظور ارزیابی تجدید ساختار شرکتهای توزیع :
(۱ آیا اهداف خصوصی سازی بخش توزیع برق به روشنی بیان شده و برای اجرای آن زمانبندی مشخصی اعلام شده است ؟
(۲ آیا بسترهای قانونی مناسب برای خصوصی سازی بخش توزیع برق فراهم شده است؟وشرائط ما در مقایسه با سایر کشورهائی که این مسیر را طی نموده اندچیست . ؟
(۳ آیا تأسیس شرکتهای توزیع برق موجب افزایش بهره وری این بخش شده است ؟
(۴ آیا تجدید ساختار بخش توزیع برق موجب بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شده است ؟
(۵ آیا می توان شرکتهای توزیع را به سمت خصوصی سازی کامل هدایت نمود ؟