سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عارف علیپور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه تهران
احمد جعفری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
محمد فاروق حسینی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

حفاری فضاهای زیر زمینی سد و نیروگاه سیاه بیشه به روش چالزنی و آتشباری صورت می گیرد . جهت کنترل میزان لرزش ناشی از آتشباری و کاهش پیامدهای نامطلوب آن، تعیین خرج و توزیع
مناسب خرج در هر تاخیر، لرزش مغار نیروگاه و محیط اطراف آن با نصب ژئوفن ثبت شده است تا به منظور بهینه سازی طراحی انفجار مورد استفاده قرار گیرد . روابط تجربی متعددی جهت
برآورد لرزش حاصل از انفجار ارائه شده است . در این مقاله کارایی برخی از مهمترین روابط تجربی جهت تخمین حداکثر سرعت ذراتPPV ارزیابی شده و رابطه ی آمبراسیس _ هندرون به
عنوان رابطه ی تجربی بهینه انتخاب شده است .