سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افشان شیرکوند – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید سرکار، – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجانه حجازی – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلا عطایی فشتمی – گروه لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

نرم افزارLITCIT تاکنون برای شبیه سازیهای توزیع حرارت در بافت کبد استفاده شده است. هدف این تحقیق ارزیابی این نرم افزار جهت استفاده از آن در موارد شبیه سازی توزیع حرارت به هنگام استفاده از پرتو لیزر موهای زائد در بافت پوست،می باشد.خصوصیات بافت و سیستم لیزر از دو مقاله مرجع استخراج، بعنوان ورودی نرم افزار استفاده گردید. نتایج حاصل با مقالات مرجع ارزیابی گردیده و صحت LITCIT نسبت به کدهای مختلف استاندارد نشان دادند LITCIT. قابلیت تبدیل به نرم افزار طراحی درمان در موارد کاربرد پرتو لیزر موهای زائد دارد.از آن می توان برای بهینه نمودن پارامترهای درمانی استفاده نمود