سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حمید زارع ابیانه – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان در سال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به منظور تعیین نیاز آبی گیاه مرجع به وسیله لایسمتر انجام شد. کشت در ماه های فروردین الی آذرماه هر سال انجام شد. بر اساس نتایج به دست امده نیاز ابی چمن در دو سال ازمایش به ترتیب ۱۲۰۳ و ۱۳۳۲ میلی متر محاسبه شد. همچنین با استفاده از نرم افزار REF-ET تبخیر و تعرق بالقوه برای گیاه مرجع چمن در سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به دست امد. مقایسه نتایج محاسباتی از نرم افزار فوق نشان می دهد که روش تشتک تبخیر فائو ۲۴ نسبت به سایر روش ها نیاز ابی گیاه مرجع چمن را در زمان های ابتدا و انتهای فصل رشد کمتر و در فصل میانی رشد نیز بیش مقادیر لایسیمتری داشتند. نتایج نشان می دهد که استفاده از نرم افزار REF-ET کاربر راقادر می سازد تا نتایج روش های مختلف را با نتایج لایسیمتری در مقیاس های مختلف زمانی مقایسه نماید. برآورد های حاصل از روش پنمن مانتیث فائو، پنمن مانتیث ASCE و کیمبرلی پنمن ۱۹۷۲ همگی مشابه یکدیگر و کمتر از مقادیر لایسیمتری بود.