سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم حمزه پوری – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه ارومیه
مهدی یاسی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

چکیده:

مهمترین خصوصیات رودخانه های با مواد بستری درشت دانه، توسعه لایه سطحی مقاوم در کف بستر در شرایط جریان های کم تا متوسط، و افزایش درجه ناپایداری و پیچیدگی پدیده انتقال رسوب در شرایط جریان های سیلابی است. هدف اصلی از تحقیق حاضر، بررسی و برآورد نسبت بار رسوبی کف به بار کل در سه بازه معرف از رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رود ارس می باشد. برای محاسبات بار رسوبی در این بررسی، از مدل کامپیوتری انتقال رسوب (STM-CBR) استفاده گردیده است. محاسبه نسبت بار کف به بار کل به دو روش انجام گردید. (۱) با استفاده از روش هایی که با یک مبنای هیدرولیکی بطور مستقل بار معلق و بار کف را محاسبه می کنند؛ (۲) با استفاده از متوسط برآورد روش های محاسباتی منتخب. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که نسبت بار کف به بار رسوبی کل در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه بسیار بیشتر از رودخانه های با مواد بستری ریزدانه می باشد.