سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فرقانی – پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

چکیده:

ارزیابی فناوری در سطح ملی یکی از مراحل کلیدی سیاست‌گذاری ‌فناوری محسوب می‌شود. ارزیابی فناوری نیازمند شاخص‌های ‌مرتبط با حوزه فناوری و چارچوب مفهومی مناسب است بطوریکه جامعیت و دقت این ارزیابی حفظ شود. در این مقاله ارزیابی فناوری با استفاده از یک مدل ابتکاری و شاخص‌های ‌خاص فناوری انجام می‌شود. این ارزیابی یک نگرش جامع و سیستمی درخصوص وضعیت فناوری در کشور را ارایه می‌دهد و زمینه‌ساز سیاست‌گذاری ‌و توسعه فناوری در راستای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور خواهدبود.