سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرحمان ترابی – دانشکده معدن و ژئوفیزیک – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهت بررسی نقش استراتیگرافی بخش های فوقانی لایه های زغالی در رفتار سنگ سقف، در حین استخراج، متعاقب بررسی های انجام شده توسط نویسندگان Newstan واقع در استان NSW استرالیا، طی یک دوره تحقیق همکاری شرکت زغالسنگ البرز شرقی، رفتار سنگ سقف در کارگاه های واقع در لایه P10 این معادن مطالعه، و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی ها نشان دادند که مشخصات استراتیگرافیک بخش های فوقانی کارگاه استراج از عوامل تعیین کننده در این پدیده می باشد. در این راستا با توجه به آن که کسب اطلاعات اولیه در این زمینه در جهت پیش بینی رفتار سنگ سقف و در پی آن پیش بینی تجهیزات نگهدارنده کارگاه استخراج از اهمیت زیادی برخوردار است، استفاده بهینه از نتایج حفاری های اکتشافی و بررسی های زمین شناسی و در صورت لزوم اجرای حفریات تکمیلی جهت کسل اطلاعات کافی از چینه شناسی بخش های فوقانی لایه های مورد نظر برای استخراج توصیه گردید.