سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رحمت محمدزاده – استادیار گروه معماری دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گ

چکیده:

مقاله حاضر به ارزیابی نقش تاسیسات و تجهیزات شهری درکاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله در منطقه باغمیشه شهر تبریز می پردازد. کشور ما بر روی کمربند اصلی زلزله قرار گرفته و به همین جهت، حیات آن همواره در معرض تهدید جدی می باشد. این در حالی است که منطقه جدید الاحداث باغمیشه به رغم آگاهی های قبلی و اعلام دانش شهرسازی در روی گسل اصلی منطقه گسترش یافته است. با چنین درکی ، این مقاله درکنار مطالعات میدانی با بکارگیری روش دلفی و تدوین ضوابط و معیارهای شهرسازی درصدد ارزیابی وضعیت منطقه به لحاظ آسیب پذیری ناشی از زلزله می باشد. بررسی ها نشان میدهد که هم تاسیسات زیر بنایی و هم تاسیسات روبنائی منطقه باغمیشه تبریز به لحاظ اسیب پذیری ناشی از زلزله در موقعیت کاملاً بد و خیلی بد (خطرناک) قرار دارد. این مسئله با توجه به نقش تعیین کننده تاسیسات شهری در توسعه مجتمع های زیستی و نیز کاهش اسیب پذیری ناشی از زلزله بیش از هر چیز بر ضرورت بکارگیری تمهیدات اصولی و به موقعچون رعایت حریم تاسیسات زیر بنایی و روبنایی حساس، رعایت اصول سازگاری و توسعه فضاهای باز وس بز در اطراف تاسیسات منطقه تاکید می نماید.