سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود حکمت پناه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
شهریار انصاری چهارسوقی – دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

چکیده:

در جهان کنونى، عناوین و پارامترهاى مختلفى در امر مدیریت مطرح است که اداره آنها نیازمند شناخت و درک صحیح و دانش مخصوص به خود است . آنچه که امروزه مهم تر از همه عناوین مدیریتى، به عنوان اصلى ترین عامل در تعیین برنامه ها و تصمیم گیرى ها در محیط هاى پر فرآیند تاثیر گذار است، بکارگیرى و استفاده از تکنیک هاى مدیریت ریسک و به همان میزان سیستم هاى مبتنى بر IT ,ICT است . فناورى اطلاعات، به نحو فزاینده اى بر چگونگى عملکرد و نحوه کارآیى سازمانها، ارگانها، شرکت هاى دولتى و خصوصى اثر گذاشته است، و نقش سیستم هاى مبتنى بر فن آورى اطلاعات در انجام کارآمد امور ادارى وتجارى اجتناب ناپذیر است . مدیریت ریسک فرآیندى است که به مدیران امکان مى دهد تا هزینه هاى اقتصادى و عملیاتى مورد نظر را مقایسه کنند و با بهره گیرى و حمایت از سیستم هاى IT ، امکانات و قابلیتهاى آنها را بهینه سازند . مطالعات اخیر نشان داده است که به سه دلیل : فرهنگ ناکارآمد، عدم مدیریت دانش سازمانی و کنترلهای غیر موثر، مدیریت ریسک با عدم موفقیت روبرو بوده است . اطلاعات هم بخشی از مشکلات مدیریت ریسک و هم بخشی از راه حل آن است . لیکن جمع آوری اطلاعات بدون توجه به دانش مفهومی نهفته در آن بسیار خطر آفرین خواهد بود . لذا بخش عمده ای از مشکلات مدیریت ریسک ناشی از کمبود اطلاعات نیست بلکه بیشتر نقصان دانش و تعبیر معانی آن برای کاربران است . با عنایت به اینکه مدیریت ریسک، یک مدیریت مهم و ضرورى محسوب مى شود که تصمیم گیرى دقیقى را بر اساس میزان ریسک و خطر میسر مى سازد و در اکثر نقاط دنیا توسط پرسنل اجرایى IT مورد بهره بردارى قرار مى گیرد توجه به آن برای برنامه ریزان از ضروریات است . در این مقاله با بیان اهمیت فن آوری اطلاعات ، سیستم های کاهش ریسک تشریح گردیده و نهایتا ضرورت موضوع در بهره وری ارائه می گردد