سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر خانلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات(IT)
کاوه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات(IT)

چکیده:

در سالهای اخیر سرمایه گذاری های هنگفتی در زمینه فن آوری اطلاعات صورت گرفته است. بالطبع یکی از مسایلی که همواره در زمینه سرمایه گذاری مطرح می گردد، ارزیابی سرمایه گذاری و سنجش بهبود سازمانی منتج از هزینه های سرمایه گذاری است که سازمان متحمل می شود . ابزارهای مختلفی برای ارزیابی فن اوری اطلاعات در سازمانها وجود دارد ولی این ابزارها نتایج متفاوت و گاه متناقضی را نشان داده اند و باعث پیدایش پارادوکش بهره وری فن آوری اطلاعات شده اند. یکی از مسایلی که باعث پدیدار شدن این پارادوکس شده است، عدم استفاده از چارچوب های یکپارچه و جامع جهت ارزیابی این فن اوری بوده است. یکی از تکنیک های سودمند در این زمینه که در مدیریت استراتژیک و نیز ارزیابی عملکرد مورد استفاده واقع می شود، روش کارت امتیازدهی متوازن است که علاوه بر مسائل مالی، ابعاد دیگر سازمانی را نیز در ارزیابی مورد توجه قرار می دهد وچارچوبی متوازن و متعادل از ابعاد مهم سازمانی ارائه می دهد. در این مقاله، عوامل موجود در زمینه استفاده از این روش در فن آوری اطلاعات با مدلهای دیگری که به جنبه های دیگر فن اوری اطلاعات پرداخته اند، تلفیق شده و مدلی جامع تر جهت بررسی نقش فن آوری اطلاعات در سازمانها ارائه گردیده است.