سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر کاووسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه راه و ترابری
سیدمحمود دیباج – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری ، دانشگاه تربیت مدرس
عبدالحسین اسلامی نیا – شرکت صنایع شنی آکام

چکیده:

فیلر به عنوان ریزدانه ترین بخش مصالح سنگی مورد استفاده در تهیه مخلوطهای بتن آسفالتی، تاثیر بسزایی د رخصوصیات مخلوطها دارد. فیلر در آسفالت به منظور پر کردن فضاهای خالی، افزایش دوام و کاهش نفوذپذیری مخلوط و درنتیجه افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب به کار می رود. علی رغم اینکه فیلر لخش بسیار کوچکی از مصالح سنگی را تشکیل می دهد، اما تغییر نوع فیلر مصرفی و تغییرات جزیی در مقدار فیلر می تواند در خصوصیات مخلوطهای آسفالتی بسیار تاثیرگذار باشد. در این تحقیق یک نوع مخلوط با دانه بندی پیوسته، یک نوع قیر خالص ۷۰-۶۰ و چهار نوع مختلف فیلر مورد استفاده قرار گرفت ومخلوطهای با درصدهای متفاوت فیلر تهیه گردید. فیلرها شامل سیمان، آهک، پودر سنگ و پودر جمع شده در سیلوی گرم کارخانه آسفالت می باشند. نتایج آزمایش مارشال روی نمونه های حاوی این فیلرها نشان دادکه مصالح سیلوهای گرم عملکرد بهتری در میان فیلرهای مورد بررسی داشته است. در خصوص درصد فیلر مشخص گردید که درصد سیمان مصرفی به دلیل دانه بندی ریزتر نسبت به سایر فیلرها بایستی بین ۵/۵% تا ۶/۵% وزن مصالح خشک باشد. درصد پودر سنگ مصرفی نیز بایستی بین ۴/۵ تا ۵/۵ درصد باشد.