سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید نبی پی لشکریان – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
امیرحسین چرخابی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

پیشرفت فن آوری و صنعت ، انسان پیوسته برای تامین مواد غذایی و مایحتاج خود ناگزیر به بهره برداری از محیط وطبیعت بوده وبا دخالت های خود در قالب فعالیت های کشاورزی تعادل اکوسیستم را بر هم زده است ، بطوری که سطوح قابل توجهی از اراضی را از بین برده و محیط زیست را شدیدا آلوده نموده است . تغییر نوع استفاده از عرصه های طبیعی کشور،روند تخریب و فرسایش خاک را در آنها افزایش داده است . شناخت شیوه های نادرست بهره برداری از سر زمین ، برنامه ریزان را در جهت طراحی برنامه های مناسب هدایت نموده و با اعمال روش های مناسب می توان ضمن تغییر کلی و یا اصلاحی وضعیت موجود به استفاده مستمرو بهینه از اراضی دست یافت . در این راستا این مطالعه در منطقه ماسوله رودخان با وسعتی معادل ۲۱۶۲۳ هکتار واقع در شمال غربی استان گیلان صورت گرفت .