سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلیل شاهی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود عامری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد خانی سانیج – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به اینکه فرایند بازیافت سرد بر روی مصالح موجود انجام میگیرد و این مصالح ممکن است دارای سنگدانه های درشت باشند و استفاده از روش مارشال ۴ اینچ بعلت اندازه قالب های آن سبب حذف سنگدانه های درشت تر از ۲۵/۴ میلی متر می شود. کاربرد روشی که قابلیت استفاده از محدوده وسیع تری از اندازه سنگدانه را داشته باشد ضروری بنظر میرسد.
این تحقیق خصوصیات مخلوط های بازیافتی از قبیل مقاومت مارشال، نرمی، کشش غیر مستقیم و تغییر مکان های عمودی و افقی را در نمونه های ۴ اینچ و ۶ اینچ مورد مقایسه قرار می دهد در هنگام مقایسه، مخلوط های مورد استفاده یکسان بوده و برای استفاده در آزمایش مارشال ۴ اینچ قسمت درشت دانه آنها حذف می گردد.
داده های بدست آمده نشان دهنده افزایش ضریب تغییرات هنگام استفاده از روش مارشال ۴ اینچ در مخلوط های درشت دانه در مقایسه با مارشال ۶ اینچ بوده و در ضمن در بر گیرنده میزان تفاوت نسبی مقاومت، نرمی و تغییر مکان ها در این دو نوع آزمایش می باشد و بطورکلی استفاده از روش مارشال ۶ اینچ در مخلوط های درشت دانه را مورد تایید قرار می دهد.