سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
الهام طلوعی – کارشناس هیدرولیک، شرکت مشانیر
عباس مقسومی – کارشناس ابزار دقیق، مرکز تحقیقات آب ایران

چکیده:

سرریزهای تونلی از ابنیه های مهم سدهای بزرگ بوده که وظیفه انتقال آب را بر عهده دارند. در این سازه ها، سرعت جریان نسبتا بالا وافت فشار منجر به وقوع پدیده کاویتاسیون می گردد. وقوع نوسانات شدید فشار در کنار سرعت بالای جریان منجر به تشدید ریسک وقوع کاویتاسیون ، بارگذاری دینامیک و ارتعاش سازه می گردد. هوادهی جریان یکی از راه های شناخته شده جهتکاهش ریسک وقوع کاویتاسیون و ارتعاشات مخرب سازه می باشد. بر این اساس مطالعات آزمایشگاهی اندازه گیری نوسانات فشار در پائین دست یک هواده مستقر در یک تونل شیب دار در مرکز تحقیقات آب ایران انجام گرفته که نتایج آن در مقاله حاضر ارائه گردیده است .