سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد شهریاری – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا اسماعیلی – شرکت صنایع هواپیمایی ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر به سفارش شرکت صنایع هواپیمایی ایران، نمونه هایی از پره متحرک توربین گازی هوایی از جنس ابرآلیاژ پایه نیکلی B1900+Hf به منظور تعیین نوع پوشش و فرایند پوشش دهی مورد ارزیابی متالورژیکی قرار گرفته است . بررسیهای متالوگرافی نوری و الکترونی نشان دهنده شاخص های پوشش های نفوذی در ریزساختار پوشش بود . آنالیز عنصری طیف سنجی پراکندگی انرژی و آنالیز فازی پراش پرتو ایکس حضور عناصر آلومینیوم و سیلیسیم و فازهای آلومیناید نیکل را در پوشش نشان داد . با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده نوع پوشش به صورت آلومیناید نفوذی اصلاح شده با سیلیسیم تعیین گردید و فرایند اعمال و مکانیزم رشد آن مورد تحلیل قرار گرفت.