سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مهدی اسماعیلی عراقی – شرکت سهامی کنتور سازی ایران

چکیده:

در راستای اجرای عدالت اجتماعی حداقل به صورت نظری حقوق در یافتی هر فرد بایستی کاملا متناسب با فعالیت روحی و جسمی او باشد. در بررسی مباحث مربوط به افزایش بهره وری نیز شناخت عوامل ساعی از سایر عوامل انسانی یک موسسه به جهت استفاده از اهرمهای آموزش، تشویق و تنبیه، به شدت مورد توجه می باشند. هر انسانی نیز خود ذاتا تمایل دارد مسئولین وی تلاش ها، دلسوزی ها، اقدامات فکری و جسمی او را مد نظر داشته باشد. لیکن انجام فعالیتهایی که منجر به شناخت و تمایز عناصر زحمت کش و دلسوز از سایر کارکنان یک موسسه به دلیل تملق و چاپلوسی ها، تواضع عناصر خدوم ، عدم وجود اطلاعات کافی، عدم وجود سیستم ارزش گذاری برای هر فعالیت و نهایتا عدم وجود سیستمهای کمی و کیفی با ارزیابی کار بسیار مشکل و طاقت فرسایی است. به کونه ای که اکثرا از انجام آن اجتناب می ورزندمقاله حاضر الگویی مناسبی بر مبنای اطلاعات ارائه می نماید که موجبات برپایی نظم در رفتار شخصی و اجتماعی مدیران سازمان می گردد. این شیوه از دو سال پیش در شرکت کنتور سازی به مورد اجرا گذاشته شده و تا کنون نتایج بسیار مثبتی ارائه نموده است. در این روش اطلاعات مربوط به ارزیابی از منابع گزارشات روزانه، پیگیری جلسات ماهیانه و اطلاعات و نظریات شخصی مدیر ارزیابی کننده جمع آوری و امتیاز مربوط به هر بخش را تخصیص می دهد. و به فرد ارزیابی شونده اجازه داده می شود که نسبت به نمره ماخوذ، اظهار نظر نماید. و سپس اصلاحات لازم در امتیاز به عمل می آید.