سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل بانان علی عباسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
سعید نجفی باغچه جوقی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
علی رامین فرد – شرکت توزیع نیروی برق تبریز

چکیده:

موضوع خاموشی ها همواره صنعت برق را با چالشی مهم روبرو ساخته است . در اینکه این خاموشی ها خسارات زیادی بر پیکره امنیت، اقتصاد و … جامعه وارد می کنند شکی نیست ولی وجود برخوردهای متفاوت و برداشتهای مختلف در مواجه با موضوع خاموشی ها و اثرات آن بر پیچیدگی های بحث افزوده است . در این مقاله با نگرشی تحلیلی نسبت به موضوع، بحث خاموشی ها در سطح یک فیدر نمونه هم از دیدگاه شبکه و هم از دیدگاه مشترکین مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که هزینه خاموشی ها از دیدگاه مشترکین بسیار بالا بوده و لزوم بررسیاهکارهای جدی برای کاهش قطعی ها مورد تاکید می باشد .