سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالمجید خورشید – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عادل پدرام – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
کیوان فتوحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

تهیه گرده افشان های تتراپلوئید مطلوب در تولید ارقام تریپلوئید چغندرقند از اهمیت خاصی برخوردار است . در اجرای این تحقیق در سال ۱۳۸۴ هیبریدهای انتخابی ۱۹۶۱۰ و T41RT که از میان نتایج آزمایش های سال ۱۳۸۳ انتخاب شده بودند در قالب یک آزمایش ۲۵ رقمی همراه با دو شاهد داخلی و خارجی در منطقه میاندو آب کشت شدند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هیبریدهای تریپلوئید MS261×۱۹۶۱۰-TPP.43 و MS261×۱۹۶۱۰-TPP.35 به ترتیب با ۱۰/۵۶ و ۱۰/۰۲ بالاترین مقادیر شکر سفید در هکتار (بالاتر از شاهد ایرانی و خارجی) را تولید نمودند. همچنین در همین آزمایش هیبرید MST T41RT-HSF.21 × ۲۶۱ با ۹/۰۴ تن بالاترین عملکرد شکر سفید در هکتار (بالاتر از شاهدهای خارجی و ایرانی) را به خود اختصاص داد. در رابطه با عیار قند نیز متوسط آزمایش معادل ۲۰/۱۴ درصد بود . بالاترین میزان عیار قند به هیبریدهای فوق الذکر به تعداد ۲۱/۲۸ و ۲۱/۱۸ درصد به دست آمد . از نظر درصد استحصال شکر و ناخالصی ها بیشترین مقدار خلوص شربت در هیبرید جدید ایرانی MS261×۱۹۶۱۰-TPP.35 و کمترین مواد ناخالص N،K،Na مربوط به ارقام ایرانی بود . با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان امیدوار بود که ارقام جدید با عملکرد و کیفیت بالاتر را می توان جایگزین ارقام قدیم ایرانی و حتی ارقام خارجی کرد.