سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – استاد بخش علوم زمین – دانشکده علوم دانشگاه شیراز
ندا رحیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین – دانشکده علوم دانشگاه شیراز
مهرداد پسندی – دانشجوی دکتری بخش علوم زمین – دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده:

معدن مس سرچشمه یکی از بزرگ‌ترین معادن روباز دنیا می‌باشد. این مردم با توجه به پایین رفتن حفاری هم‌تراز شدن محدوده استخراج با سطح تراز آب‌های زیرزمینی و در نتیجه ورود آب به پیت مردم در امر استخراج اختلال ایجاد شده است . برای ادامه مددکاری و عملیات استخراج باید مدد روش مناسبی زهکشی گردد که این امر مستلزم ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی آبخوان است. این منطقه از سازنده‌های سخت نزدیک آندزیت، هورنیلند و گرانودیوریت تشکیل شده است. در صد و شکاف‌ها در سازنده‌های سخت به شدت بر جریان سیال در این مناطق اثر می‌گذارند. ما دلت را یک جریان که برای آب خانه‌های همگن ارائه گردیده‌اند برای توصیف جریان در سنگ‌های طرز و شکاف تا مناسب نمی‌باشند. مکانیسم جریان سیال در سنگ‌های درز و شکاف تا بسیار پیچیده است در نتیجه مدل‌های مربوطه نیز از تعداد زیادی پارامتر تشکیل شده‌اند که با توجه به پیچیدگی و حجم زیاد محاسبات، این مدل‌ها برای تجزیه و تحلیل آزمون پمپاژ از جذابیت کمتری برخوردار می‌باشند. از آنجایی که رفتار آبخوان مورد پمپاژ به وسیله ناهمگن این و همچنین توسط شرایط مرزی داخلی و خارجی کنترل می‌شود بدین جهت پیش‌بینی صحیح پارامترهای آبخوان نیاز به تبیین نقش عوامل مذکور در رژیم جریان آبخوان دارد. آنالیز مشتق تشخیص بخش‌های مختلف رفتار باد خوان در طی آزمون و جداسازی قسمتی که جریان شعاعی حکم‌فرماست را امکان‌پذیر می‌سازد. روش‌های معمول آنالیز نمودارهای افت – زمان به همراه منحنی‌های مشتق به افت – زمان و سپس تعلیق با زمین‌شناسی منطقه طبیعت ناهمگونی و اثر آن بر عکس‌العمل آبخوان در مقابل پمپاژ را آشکار می‌سازد. با استفاده از آنالیز نتایج آزمایش پمپاژ و به کارگیری روش مشتق گیجی و مدل ( kazemi et al . 1969 ) مشخص گردید که منطقه مورد نظر از مدل مو تخلخل دوگانه پیروی می‌کند و آبخوان آب زیرزمینی این منطقه با استفاده از این روش‌ها ارزیابی و پارامترهای آن تعیین شده است.