سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن نژاد رکابی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
هادی طهماسبی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
محمد زارع دهدشت – کارشناس عمران – فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

منطقه امیرحاضر منطقه ای است در ۱۸ کیلومتری بهبهان، هفت حلقه چاه جهت تامین آب آشامیدنی شهرستان بهبهان احداث شده که در حال حاضر تعداد چهار حلقه از این چاهها برای مصرف شرب در حال استفاده می باشد. درهر فصل سال باید از تمام منابع آبی آنالیز شیمیایی به عمل آمده و پس ازتحلیل و بررسی، نمونه های منابع آبی که دارای کیفیت نامناسبی باشند شناسایی شوند. علاوه بر این هفت حلقه چاه، چاههای دیگری نیز در این منطقه حفرشده که بعضی از آن ها جنبه ی تامین آب شرب داشته و بعضی دیگر جنبه آبیاری و کشاورزی دارد. یکی از این چاهها به چاه اردوگاه شهید رجایی می باشد که بیشتر مصرف آبیاری دارد. دراین مقاله به منظور بررسی روند تغییرات هیدروشیمیایی و ارزیابی کیفیت آب این چاه از نمونه گیری های انجام شده توسط سازمان آب خوزستان استفاده گردیده است. آنالیزها شامل مقادیر TDS,SAR,EC,PH مجموعه کاتیونهاه و آنیونها می باشد که از سال ۷۸ تا ۸۶ جمع آوری گردیده است.