سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی خلیلی کرده ده – دبیر آموزش و پرورش شهرستان مراغه و کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش آب شناسی
اسماعیل مرزی علمداری – مدرس دانشگاه آزاد واحد بین المللی جلفا وکارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش آب شناسی

چکیده:
آبخوان دشت اهر به وسعت ۴۷/۹۲ کیلومتر مربع در محدوده استان آذربایجان شرقی و جزء حوزهی آبریز دریای خزر می باشد.این آبخوان از نوع آزاد بوده و رودخانه اهر چای و کاشان چای در غرب دشت آبخوان را تغذیه می کنند. هدف از ارائه این مقاله مطالعه ارزیابی کمی عوامل موثر در آبخوان دشت مورد مطالعه و نقش آن ها در محاسبه بیلان آبی و نوسانات حجم مخزن آبخوان می باشد مجموع عوامل ورودی آبخوان شامل)ریزش های جوی،جریان های سطحی،آب برگشتی از آبیاری و پساب های شهری و روستایی و صنعتی( با تغذیه سالانه حدود۲۹/۰۳ میلیون متر مکعب و مجموع عوامل خروجی از طریق )چاههای عمیق و نیمه عمیق،چشمه ها و قناتها( با تخلیه سالانه حدود۲۹/۲۵ میلیون متر مکعب موید کاهش حجم آب مخزن آبخوان مورد مطالعه در سال آبی۸۸-۸۷ معادل ۲۲ /. میلیون متر مکعب می باشد