سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا سعادتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عباس سعیدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا تقوی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی والدین و F2 های هفت سری گندم نان نسبت به زنگ زرد تعداد پنج بذر از بذور هر والد و تقریبا ۲۱۰ بذر از هر f2 مربوط به هفت سری تلافی ۱ـ قلات c-73-20x 2ـ قلات x اترک ۳ـ فلات era x 4ـ فلات x ب دستور ۵ـ فلات vec/koel x 6ـ فلات ciano 67x 7 فلات x دارار را در شرایط گلخانه در قالب طرح کامل تصافدید ر داخل گلدان های آماده شده با چهار تکرار کشت نموده.