سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عاطفه امین دوست – کارشناس ارشد صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سعیده کتابی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه در شرایط جدید رقابتی ، شرکتها وسازمانها نیازمند روشهای نظام یافته جهت مدیریت سیستمی فرایندهایشان می باشند. مدیریت زنجیره تامین در دهه نودبه عنوان یک رویکرد سیستمی جهت کمک به مدیران تجاری پیشنهاد گردید که مورد استقبال فراوانی قرار گرفت . در مباحث مرتبط با مدیریت زنجیره تامین ، بحث خرید ومنبع یابی بویژه مسئله ارزیابی وانتخاب تامین کنندگان،جنبه بالقوه ای جهت افزایش کارائی در سازمانها می باشد.
زمانی که نیاز به تصمیم گیری در مورد انتخاب یک تامین کننده ضروری شود، سازمانها عموما به تدوین وتهیه یک مجموعه از معیار های ارزیابی می پردازند. مدیران خرید در هر سازمان ، از تمام ویژگیهای قابل دسترسی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان استفاده می کنند. همچنین جهت انجام انتخاب درست و کارامد ، مدیران خرید بایستی بین سطوح مختلف ویژگیهای متضاد و چند گانه و بین عوامل ملموس وناملموس مربوط به عملکرد تامین کنندگان بطور همزمان توازنبرقرارکنند و امکان مقایسه با بهترین تامین کنندگانرا فراهم کنند. در این راستا ، در این مقاله از یک تئوری مطلوبیت با ویژگیهای چند گانه بر اساس استفاده از تجزیه تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود که هدف از آن کمک کردن به مدیران و مسئولین خرید هر سازمان به منظور فرمول بندی استراتژی های پایدار و با ثبات در شرایط بسیار متغیر و نا پایدار بازارهای فعلی است.
در این مقاله ابتدا عوامل مؤثر در انتخاب تامین کنندهتعیین،سپس مدل ریاضی مناسب ارائه و جهت حل مدل ازنرم افزار DEA EXCEL SOLVER ، استفاده شده است و در نهایت برای بررسی جنبه های کاربردی این روش از داده های وافعی مخابراتاصفهان استفاده شده است.