سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلیمان محمدی – ایستگاه تحقیقات کشاوزی میاندوآب
نیراعظم خوش خلق سیما – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی
اسلام مجیدی هروان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عباس سعیدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی بذر و مراحل اولیه رشد گیاهچه برای بقا گیاه و رشد آن در اراضی شور با زمین هایی که استقرار گیاهان با استفاده از آب های شور انجام می گیرد.