سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام –
محمدعلی آزاده –

چکیده:

دستیابی به سیستمهای حساس و پیچیده باعث شده است علم ایمنی به یکی از ارکان علم حفاظت از محیط زیست تبدیل گردد. نتایج حوادث فاجعه بار دهههای اخیر بخوبی اثبات کرده است بالفعل در آمدن خطرات موجود در محیط های کار می تواند برای عناصر زیست محیطی فاجعه بار باشد. ضرورت توجه به علوم دیگر در امر حفاظت محیط زیست به معرفی و بکارگیری سیستمهای مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست منتهی شده است.
در مطالعه حاضر در راستای رویکردی پیشگیرنده وضعیت ایمنی واحد تولید گاز کارخانه خوشنوش همدان مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای شناسایی خطرات موجود از روش آنالیز چه می شود اگر…؟ و برای ارزیابی ریسک خطرات شناسایی شده از استانداردهای MIL – STD – ۸۸۲D استفاده گردید.
یافته های مطالعه نشان داددر بطن واحد تولیدی خطراتی وجود دارد که بالفعل درآمدن آنها می تواند به آسیب های جبران ناپذیر درعناصر زیست محیطی منجمله انسان بیانجامد. از مهمترین خطرات بر اساس میزان ریسک می توان به مواردی افزایش فشار موجود در شلنگ ارتباطی بین مخزن Co2 وماشین حمل از فشار طراحی شده یعنی ۳۰ بار و فرستادن آمین به درون خط قبل از گرم کردن مبدلها اشاره کرد.
بر اساس نتایج مطالعه و اولویت بندی خطرات نتیجه می شود توجه به علم ایمنی می تواند بعنوان یکی از مهمترین راهکارهای حفاظت از محیط زیست باشد. در این راستا توجه به عناصر چهارگانه سیستم ایمنی شامل تجهیزات، انسان، مواد و محیط الزامی خواهد بود.