سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین صدری – استادیار اپیدمیولوژی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

پروژه شهر سالم و روستای سالم از الویت ها و سیاست های اجرایی وزارت بهداشت و درمان می باشد. در راستای هدف فوق و دستیابی به روستاهای سالم در کشور بررسی وضعیت بهداشت محیط در روستاهای استان همدان مورد توجه قرار گرفت. در این مطالعه منظور از وضعیت بهداشت محیط میزان استفاده روستائیان از آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضلاب و زباله بوده است. برای جمع آوری اطلاعات فوق از بهورز آموزش دیده بعنوان پرسشگر استفاده گردید. اطلاعات مورد ارزیابی، حاصل مصاحبه بهورز با سرپرستان خانوارها و نیز مشاهدات او از وضعیت بهداشت محیط روستا می باشد. جهت این بررسی تعداد ۳۲۱۷ نفر سرپرست خانوار بعنوان نمونه و به روش خوشه ای از روستاهای استان انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.یافته ها نشان داد که آب خانوارهای تحت بررسی از منابع مختلف، چاه عمیق، چاه دستی، چشمه، قنات و رودخانه تامین می شود که بعضاً غیر بهداشتی و گندزدایی نمی شده است. خطر عمده متوجه خانوارهایی بوده که از آب رودخانه استفاده می کرده اند(۲%). دفع فاضلاب اکثر خانوارها از طریق چاه جاذب بوده(۶۳%) و بقیه عمدتاً غیر بهداشتی و بصورت روباز در منزل و یا به خارج از خانه هدایت می گردیده است. زباله خانوارها(۹۷%) بصورت غیر بهداشتی در محیط پخش بوده و تنها ۳ در صد از خانوارها از روش دفن زباله استفاده می کرده اند. به منظور اصلاح وضعیت موجود پیشنهاد افزایش میزان آگاهی سرپرستان خانوارها در رعایت مسائل بهداشتی محیط و پیشنهاد بهسازی محیط صورت گرفته است.