سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمسیح اله رشتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه
شهرام مهره کش – دانشچوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، پژوهشکده فناوری اطلاعات – مرک
زهرا عباسی – کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، پژوهشکده فناوری اطلاعات – مرکز تحقیقا
حمیدرضا خدابنده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده فناوری اطلاعات – م

چکیده:

در این مقاله وضعیت استانهای کشور نسبت به هم از نظر نفوذ فن آوری اطلاعات اندازه گیری شده است . در حال حاضر موسسات م تعددی وجود دارد که توسعه فن آوری اطلاعات در کشور ها را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این مقاله با بررسی این روشها و استخراج شاخصهای ملی در توسعه فن آوری اطلاعات در کشور، استانها از نظر توسعه فن آوری اطلاعات رتبه بندی شده اند . شاخصهای به کار رفته عبارتند از : اتصال، دسترسی، سیاست و میزان ترافیک هر یک است انها . نتایج نشان می دهد تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین نفوذ فن آوری اطلاعات را دارا می باشند