سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدباقر ابوالحسنی جبلی – شرکت مدیریت شبکه ای برق ایران، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت
عادل محسنی – شرکت مدیریت شبکه ای برق ایران، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت
هادی مدقق – شرکت مدیریت شبکه برق ایران
مهرداد عابدی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

با توجه به اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد یک شبکه بر اساس داده های حاصل از بهره برداری در طول یک دوره زمانی مشخص می تواند وضعیت شبکه را مشخص نماید، این بررسیها می تواند معیارمناسبی برای کنترل، برنامه ریزی و در نعایت استفاده بهینه از تجهیزات موجود باشد. توجه به نحوه کنترل فرکانس، وضعیت ولتاژ و تامین رزرو (ذخیره) در سیستم، به همراه پیگیری علل نقاط ضعف دراین موضوعات می تواند راه را برای برطرفنمودن مشکلات وجلوگیری از تکرار آنها در اینده هموار سازد. با بررسیمشکلات بهره برداری شبکه برق ایران در یک دوره زمانی ، ضرورت راه اندازی بازار خدمات در کنار بازار انرژی ایران، روشن می گردد.