سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی خدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سعید غفارپورجهرمی – مدرس دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

تاکنون روشهای مختلفی در ارزیابی وضعیت روسازی راهها ارائه شده است که هر یکبر اساس تئوریها و فرضیات متفاوت و ساده میباشد. دراین مقاله با توصیف و تشریح روشهای مختلف نقاط ضعف و قوت آنها بیان شده و ارتباطنتایج هر روش با یکدیگر مقایسه می گردد. کلیه روشهای رایج به چهار گروه طبقه می شوند که شامل روشهای بررسی کیفی روسازی (PCI , PSR , PSI) ، ارزیابی ناهمواری ، ارزیابی مقاومت اصطکاکی رویه و اندازه گیری افت و خیز می باشند. در بحث آزمایشهای افت و خیز با معرفی روشهای مختلف به تشریح روش FWD و چگونگی انجام آزمایش و تحلیل نتایج آن بیان خواهد شد.